Bentu – Chinese Artists in a Time of Turbulence and Transformation: Suzanne Pagé, Laurence Bossé, Philip Tinari, and Claire Staebler, eds.

Madeline Eschenburg

Abstract


Review of Pagé, Suzanne, Laurence Bossé, Philip Tinari, and Claire Staebler, eds. Bentu - Chinese Artists in a Time of Turbulence and Transformation: Cao Fei, Hao Liang, Hu Xiangqian, Liu Chuang, Liu Shiyuan, Liu Wei, Liu Xiaodong, Qiu Zhijie, Tao Hui, Xu Qu, Xu Zhen, Yang Fudong, exh. cat. Paris: Fondation Louis Vuitton, 2016. Texts by Suzanne Pagé, Laurence Bossé, Philip Tinari, Pierre Haski, Lu Minjun, Nikita Yingqian Cai, Sun Dongdong, Claire Staebler, Venus Lau, Sasha Zhao, Robin Peckham, Jerome Sans, Liu Tian, Yang Zi, Zhang Xiyuan, Philip Tinari, and Aimee Lin. 179 pp., 83 color ills., Paperback €35 (978 0 300 22238 8)


Keywords


Bentu, Chinese Art, Contemporary Art, rural

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5195/contemp.2017.228Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.